ถอดรหัสพระร่วง
175 views
0
0
"รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

"พระร่วง" เรื่องเล่าโบราณที่นำมาสู่แนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในงานบ้านเมืองและศิลปวัฒนธรรม จามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาฯ นำเสนอตอน "ถอดรหัสพระร่วง"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย