การติดตามแนวทางในการมุ่งสู่การลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์ในปี 2065 และสถานการณ์ภาวะโลกร้อนของประเทศไทย
384 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายวราวุธ ศิลปอาชา
ตำแหน่ง - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็น - การติดตามแนวทางในการมุ่งสู่การลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์ในปี 2065 และสถานการณ์ภาวะโลกร้อนของประเทศไทย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงการติดตามแนวทางในการมุ่งสู่การลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์ในปี 2065 และสถานการณ์ภาวะโลกร้อนของประเทศไทย ว่า เหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ถือเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาล ภัยแล้ง ซึ่งประเทศถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญหน้ากับปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันดับต้น ๆ ของโลก โดยประเทศไทยตระหนักว่าความเร่งด่วนในการดำเนินงานเพื่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก และการรับมือต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้น
ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เป็นสำคัญเพื่อดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย

รายการเจาะข่าวเช้านี้