"ฉี่หนู" โรคที่มากับน้ำ
249 views
0
0

โรคฉี่หนู เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและสัตว์ชนิดอื่น โดยมี "หนู" เป็นตัวนำโรค การระบาดมักพบในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาวและมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน

• เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ เลปโตสไปรา เชื้อนี้สามารถมีชีวิตได้นานหลายเดือนหลังจากถูกขับออกทางปัสสาวะ โดยที่สัตว์ที่มีเชื้ออาจไม่มีอาการ เรียกว่า ตัวอมโรค
• อาการที่พบมีได้ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงอาการรุนแรงถึงแก่ชีวิต
• การติดต่อส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสเชื้อโดยตรง
• การป้องกันและรักษาเมื่อเป็นโรคฉี่หนู

ON-AIR Care Pet เกร็ดความรู้

"พยาธิเม็ดเลือด" มีเห็บเป็นตัวนำ ถ้าสุนัขตัวไหนมีเห็บเยอะต้องพาไปตรวจเลือด โอกาสป่วยและตายสูงมาก เป็นเพราะอะไร?
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย