"ท้องเสีย" โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารที่มากับน้ำท่วม
183 views
0
0

"ท้องเสีย" โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร พบได้บ่อยในกรณีที่สัตว์เลี้ยงกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค

• สัตว์มีอาการท้องเสียหรือไม่ สังเกตจากจำนวนครั้งของการถ่าย ลักษณะของอุจจาระ และอาการอ่อนเพลียของสัตว์

• สาเหตุของการท้องเสีย นอกจากเกิดจากการ "กิน" อาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคแล้ว ยังเกิดจากการ “เลีย” น้ำแฉะที่ขังตามพื้น และการเลียทำความสะอาดตัวเองหลังจากเดินย่ำพื้นที่มีน้ำขัง

• เมื่อสัตว์เลี้ยงมีอาการท้องเสีย เจ้าของสัตว์ควรปฐมพยาบาลอย่างไร (ตามระดับความรุนแรง)

• ข้อควรระวังเรื่องการให้ยากับสัตว์ป่วย

ON-AIR Care Pet เกร็ดความรู้

"การตรวจการตั้งท้องในสุนัข" เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะสังเกตเองได้อย่างไร สัตวแพทย์ใช้วิธีอะไร
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย