การเตรียมความพร้อมของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรืออบต. และสมาชิก อบต.
119 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์
ตำแหน่ง - รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.
ประเด็น - การเตรียมความพร้อมของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรืออบต. และสมาชิก อบต.

นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงมาตรการสร้างความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 กับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นว่า ได้มีมาตรการต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งได้มีข้อแนะนำให้ผู้สมัคร มีมาตรการป้องกันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริง เช่น การเว้นระยะห่างประมาณ 4 ตารางเมตรต่อ 1 คน หรือมีการหาเสียงในพื้นที่เปิดโล่ง เพื่อไม่ให้เป็นพื้นที่การแพร่ระบาดใหม่ ซึ่งจะนำมาตรการจาการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ อบจ. ครั้งก่อนหน้านี้มาใช้ด้วย พร้อมกับเพิ่มมาตรการในหน่วยเลือกตั้ง กำหนดให้มีคูหาพิเศษสำหรับกลุ่มเสี่ยงด้วย เพื่อให้คนทุกคนได้ใช้สิทธ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วย โดยได้เน้นย้ำกับหน่วยปฏิบัติแล้ว พร้อมกับทำความสะอาดอุปกรณ์ให้มีความถี่มากยิ่งขึ้น

พร้อมระบุว่า การป้องกันการซื้อเสียงนั้น กลุ่มภารกิจสืบสวนสอบได้วางแนวทางการทำงานไว้แล้ว เพื่อหาข้อมูลข้อเท็จจริง โดยจะมีวิธีการนำไปสู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป และยังได้มีการวางเครือข่ายในระดับตำบลและหมู่บ้านเพื่อช่วยกันตรวจสอบการซื้อสิทธ์ขายเสียงแล้ว