การดูแลสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
124 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
ตำแหน่ง - อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น - การดูแลสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงการดูแลสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ในช่วงที่เด็กเรียนออนไลน์ พบว่าเด็กมีความเครียดสูง และมีปัญหาด้านอารมณ์จิตใจ ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ไม่ได้ไปเรียนหรือมีสังคมปกติตามวัย ดังนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครอง จะต้องให้เวลาเด็กในการปรับตัวในช่วงของการเรียนออนไลน์ที่บ้าน และหาแรงจูงใจในการเรียนที่บ้านให้กับเด็กมากกว่าการบังคับ เนื่องจากการสื่อสารทำความเข้าใจของผู้ปกครองเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ในการแสดงออกทางพฤติกรรมของเด็ก และอย่าปล่อยให้ความทุกข์ของตนเอง สร้างความทุกข์ใจให้กับเด็ก รวมถึงรู้เท่าทันอารมย์ของตนเอง และจัดการความรู้สึกให้ได้ส่วนการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงวัย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคประจำตัว ที่มีความกังวลในการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเสี่ยงในการชีวิตประจำตัว และลดความวิตกกังวลได้ด้วย