ทำการตลาดอย่างไรให้โดนใจคน Gen X
262 views
0
0

คน Gen X อายุ 40-55 ปี (ปี 1965-1980)
เมื่อก่อน นักการตลาดไม่ค่อยชอบ เพราะเล่นกับอารมณ์ยาก เน้น Function ไม่ค่อยใช้เงิน
ตอนนี้ อยู่ในช่วงอายุที่มีอำนาจการตัดสินใจ (เป็นหัวหน้าครอบครัว หัวหน้างาน ผู้นำองค์กร) มีกำลังซื้อ

การตลาดคน Gen X

เน้น Function มากกว่า Emotion
บอกคุณสมบัติ (สินค้า) ให้เยอะกว่าเล่าเพื่อสร้างอารมณ์

ชอบเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบให้เห็นชัดไปเลยว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไร (จากการซื้อสินค้านี้)

พูดถึงประโยชน์ของคนที่เขาดูแลอยู่ด้วย
ด้วยอายุของคน Gen X ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว หัวหน้างาน จึงมักคิดถึงคนรอบข้างที่ต้องดูแล

ชอบความคุ้ม
บอกด้วยว่าหากซื้อสินค้าหรือบริการนี้จะคุ้มเงิน (Value for money) อย่างไร เอาแบบที่จับต้องได้ ซึ่งความหมายของ Value for money จะแตกต่างจากการขายถูก

ติด Social media
คนรุ่นนี้ไม่ใช่ Digital native พอใช้ดิจิทัลได้ ก็อยากใช้เพื่อแสดงว่าฉันรู้ ไม่ตกยุคนะ
______________
รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16