วิเคราะห์สาเหตุและข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของไทยที่ยังคงสูงติดอันดับต้นๆของโลก
69 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล
ตำแหน่ง - ผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศ ThaiRAP คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็น - วิเคราะห์สาเหตุและข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของไทยที่ยังคงสูงติดอันดับต้นๆของโลก

ศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล ผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศ ThaiRAP คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของไทยที่ยังคงสูงติดอันดับต้นๆของโลก ว่า จากการรายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยบนท้องถนนขององค์การอนามัยโลก ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลของอุบัติเหตุทั่วโลก ประเทศไทยสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก คิดเป็นอัตราร้อยละ 32.7 ต่อแสนประชากร ซึ่งมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยกว่า 2 หมื่นรายต่อปีสูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศส่วนใหญ่จากรถจักรยานยนต์ เนื่องจากประชากรเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์มากกว่ายานพาหนะอื่น ๆ และความไม่ปลอดภัยทางถนน โดยถนนประเทศไทยยังถูกจัดอันดับให้เป็นถนนที่อันตรายที่สุด 10 อันดับแรกในโลกด้วย ขณะเดียวกันจากการสำรวจสภาพถนนในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ คือ สิ่งอันตรายข้างทาง เช่น เสาไฟฟ้า ต้นไม้ โดยเฉพาะการขับชนต้นไม้เป็นสาเหตุการตายสูงสุด และถนนส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้กับรถยนต์เป็นหลัก แต่สัดส่วนของรถจักรยานยนต์มีมากกว่า จึงเป็นสาเหตุให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติรถจักรยานยนต์เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการปกป้องชีวิตของประชาชน ควรติดตั้งแบริเออร์ที่ถูกต้องและมีมาตรฐาน ก็จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนได้