โลกยุคใหม่หลังโควิด-19
122 views
0
0

โควิดทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
• ปริมาณการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งเพิ่มขึ้น
• ธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองจริงหรือ
• เทคโนโลยีท่องเที่ยวอวกาศกำลังมา
• การเกิดขึ้นของ 4 เทรนด์ธุรกิจบริการสุขภาพ
• รูปแบบการทำงานจะเปลี่ยนไป
• 20 อาชีพใหม่ยุคหลังโควิด
_____________
รายการรอบตัวเรา
ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย