ยาฟาวิพิราเวียร์ขัดกับฟ้าทะลายโจร
174 views
0
0

ยาฟาวิพิราเวียร์ขัดกับฟ้าทะลายโจร จะกินคู่กันไม่ได้นะครับ เพราะจะทำให้ตับอักเสบได้
ร่วมคิดและค้นหาคำตอบกับ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายการ Sci Find

คลิก...ฟังรายการเต็ม
https://curadio.chula.ac.th/Radio-Dem...
ติดตามฟังรายการ Sci Find ได้ทุกวันศุกร์
เวลา 16.30-17.00 น.
#SciFind #ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจษฎ์