ทำการตลาดคลินิกเสริมความงามและคลินิกทันตกรรม ในวันที่เปิดเมือง
183 views
0
0

เปิดเมืองแล้ว โลกธุรกิจและสาธารณสุขต้องทำให้สมดุล มีประเด็นทางการตลาดของคลินิกเสริมความงามและคลินิกทันตกรรม ที่ต้องทำควบคู่กันทั้งธุรกิจ (ไปต่อได้) และความปลอดภัย (ก็ต้องมี)

การตลาดคลินิกเสริมความงามและคลินิกทันตกรรม

1. มี Self-Service ให้มากขึ้น
มีวิธีดูแลลูกค้าในกิจกรรมบางอย่าง โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาคลินิก

2. สามารถทำ Tele ได้
ให้บริการหรือให้คำปรึกษาผ่านระบบ Tele โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาคลินิก

3. ใช้วิธีบอกต่อ (Snowball)
รู้จักใช้ลูกค้าเก่าดึงลูกค้าใหม่ด้วยกระบวนการบอกต่อ และเรื่องต้องระวังหากใช้ Bot ในการขายสินค้าและบริการที่ต้องการปฏิสัมพันธ์ เน้นความไว้วางใจ และมีราคาสูง

4.ลงกลุ่มเฉพาะมากขึ้น
เน้นกลุ่มลูกค้ามากกว่าเน้นโรค เช่น คลินิกเสริมความงามสำหรับคนรุ่นใหญ่
_______________
รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16