ภาพรวมการท่องเที่ยวภายในประเทศ หลังจากเปิดเมืองเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
186 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร
ตำแหน่ง - ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ประเด็น - ภาพรวมการท่องเที่ยวภายในประเทศ หลังจากเปิดเมืองเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงภาพรวมการท่องเที่ยวภายในประเทศ หลังจากเปิดเมืองเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ว่า ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย รวมจำนวน 14,273 คน โดยที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 57 ส่วนสนามบินภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาร้อยละ 43 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรป เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และอีกหลายประเทศ ขณะเดียวกันเฉลี่ยแล้วจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประมาณ 2,400 คนต่อวัน โดยระยะเวลา 30 วัน ประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวสะสม จำนวน 72,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ารวมโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ นอกจากนี้ข้อมูลบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประเมินว่า หลังจากนี้จะมีเที่ยวบินทำการบินเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าในเดือนพฤศจิกายนจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 แสนคน

รายการเจาะข่าวเช้านี้