แนวทางการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการเดินทางเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ
123 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นาย สุชาติ ชมกลิ่น
ตำแหน่ง - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประเด็น - แนวทางการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการเดินทางเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัสถึงแนวทางการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการเดินทางเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ ว่า การที่แรงงานข้ามชาติลักลอบเข้าประเทศนั้น สะท้อนถึงภาพรวมการจ้างงานของประเทศไทย และเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 รัฐบาลคำนึงความปลอดภัยของประชาชน จึงได้สั่งปิดด่านชายแดนทั้งหมดชั่วคราว เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศสูง และยังไม่มีวัคซีน และใช้วิธีการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติที่มีอยู่ในประเทศไทยให้ถูกกฎหมาย แต่ในปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น และมีวัคซีนที่เพียงพอสำหรับทุกคน พร้อมระบุว่า หลังจากรัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่งผลให้กิจการการค้า การท่องเที่ยว ตื่นตัวและมีการฟื้นฟูกิจการขึ้นมา กระทรวงแรงงานได้เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติอีก 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 พฤศจิกายน ควบคู่กับการนำเข้าแรงงาน MOU เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน และป้องกันการลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมาย โดยในวันนี้จะมีการประชุม เพื่อให้ตกผลึกขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ เพื่ออนุญาตให้กระทรวง นำเข้าแรงงาน MOU ได้

รายการเจาะข่าวเช้านี้