ศิลปะกับเครื่องมือสื่อสารวาระทางสังคมและสิ่งแวดล้อม | จุฬาปริทรรศน์
79 views
0
0

ศิลปะ คือเครื่องมือสื่อสารวาระทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจริงหรือ ?
ติดตามรายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 7 พ.ย. 64

โดย อาจารย์ ดร.ให้แสง ชวนะลิขิกร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และผู้อำนวยการโครงการ CU ART4C

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ ➡️ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค