ความคืบหน้าในการจัดหายารักษาโควิด-19 ชนิดรับประทาน ทั้งยาโมลนูพิราเวียร์ และยาแพกซ์โลวิด
189 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ
ตำแหน่ง - ที่ปรึกษากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น - ความคืบหน้าในการจัดหายารักษาโควิด-19 ชนิดรับประทาน ทั้งยาโมลนูพิราเวียร์ และยาแพกซ์โลวิด

ดร.นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงความคืบหน้าในการจัดหายารักษาโควิด-19 ชนิดรับประทาน ทั้งยาโมลนูพิราเวียร์ และยาแพกซ์โลวิด ว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังมองหายาที่มีประสิทธิผลในการใช้รักษาผู้ป่วย ภายใต้ข้อมูลการวิจัยที่ถูกต้อง โดยยาแต่ละชนิดที่ผลิตขึ้นมานั้น ไม่ได้หมายความว่าทุกกลุ่มจะสามาถใช้ได้ เนื่องจากอาการติดเชื้อของแต่ละคนแตกต่างกัน ซึ่งในยาโมลนูพิราเวียร์ และยาแพกซ์โลวิดที่ประเทศไทย เตรียมนำมาใช้นั้นเหมาะกับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีความเสี่ยงอาการรุนแรง ส่วนยาฟาวิพิราเวียร์ ก็ยังถือเป็นยาตัวหลักที่สำคัญ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ แต่จะเหมาะกับผู้ที่มีอาการน้อยมากกว่าผู้ที่มีความอาการรุนแรง ขณะเดียวกันประสิทธิผลของยาทั้ง 2 ตัวนี้ ผู้ติดเชื้อจะต้องรับประทานยาภายใน 5 วัน ตั้งแต่เริ่มมีอาการประสิทธิผลจะอยู่ที่ร้อยละ 85 พบว่าจะช่วยลดอาการรุนแรงจนต้องนอนโรงพยาบาล หรือเสียชีวิตลงได้ โดยการให้ยาโมลนูพิราเวียร์ จะรับประทานยาขนาดเม็ดละ 200 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 4 เม็ด รวม 800 มิลลิกรัม เป็นเวลา 5 วันส่วนการให้ยาแพกซ์โลวิดขนาดเม็ดละ 150 มิลลิกรัม 2 เม็ดต่อครั้ง คู่กับยาริโทนาเวียร์ 100 มิลลิกรัม 1 เม็ดต่อครั้ง ให้วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน

รายการเจาะข่าวเช้านี้