วิศวฯ จุฬาฯ กับ Innovation toward Sustainability
178 views
0
0
"ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

วิศวฯ จุฬาฯ กับ Innovation toward Sustainability
• จากกระแสความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมของสังคมปัจจุบัน ทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ปรับทิศทางไปอย่างไร
• ยุทธศาสตร์และการเรียนการสอนของวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านแนวคิด Innovation toward Sustainability
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย