ข้อมูลที่ต้องบอกสัตวแพทย์ เมื่อสุนัขคันที่ผิวหนัง
149 views
0
0

• พาสุนัขไปหาสัตวแพทย์เพราะอาการคันที่ผิวหนัง ข้อมูลอะไรที่เจ้าของสัตว์ควรเตรียมไว้บอกสัตวแพทย์ เพื่อทำให้การตรวจและรักษามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

• การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุ ทำไมการให้ข้อมูลของเจ้าของสัตว์มีส่วนช่วยในการวินิจฉัยของสัตวแพทย์มาก

• วิธีรักษาอาการคันที่ผิวหนัง

ข้อมูลที่ต้องบอกสัตวแพทย์เมื่อสุนัขคันที่ผิวหนัง

• อาการคันเป็นมานานแค่ไหน เป็นๆ หายๆ หรือเป็นต่อเนื่อง
• เลี้ยงสุนัขไว้กี่ตัว เป็นกี่ตัว
• ผลที่เกิดจากการรักษา ตอบสนองอย่างไรบ้าง

ON-AIR Care Pet เกร็ดความรู้

ลำไส้อักเสบติดต่อจากเชื้อไวรัสในสุนัข ทำให้ลำไส้เสียหายแค่ไหน เกิดอะไรตามมา? แต่ป้องกันได้จากการฉีดวัคซีน
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย