การตลาด 11.11 , 12.12 , ร้านเล็กทำโปรโมชั่นลดราคาด้วยดีไหม
210 views
0
0

จากเทศกาล 11.11 สู่ 12.12 จนกลายเป็นการทำการตลาดลักษณะนี้ทุกเดือน อยากมาสะกิดใจผู้ประกอบการขนาดเล็ก ควรเล่นกับสงครามราคาตามธุรกิจเจ้าใหญ่ด้วยดีไหม

• ที่มาเทศกาล 11.11 กับการตลาดวันเลขซ้ำ ยังมีพลังและน่าตื่นเต้นอยู่ไหม

• เห็นธุรกิจรายใหญ่เล่นสงครามราคาทุกเดือน คนก็แห่ไปซื้อ ผู้ประกอบการร้านเล็กควรทำตามบ้างดีไหม

• ถ้าไม่แนะนำร้านเล็กให้เล่นกับสงครามราคา แล้วร้านเล็กจะทำอย่างไรดี? เพื่อดึงความสนใจลูกค้าเอาไว้

• คนไปวางขายของออนไลน์กันหมด ร้านเราไม่ขายออนไลน์บ้างได้ไหม

• อยากทำโปรโมชั่นที่เป็นการลดราคา ต้องเตรียมอะไรบ้าง
______________
รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16