การนำเข้าแรงงานข้ามชาติ ท่ามกล่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
115 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์
ตำแหน่ง - รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน หอการค้าไทย
ประเด็น - การนำเข้าแรงงานข้ามชาติ ท่ามกล่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน หอการค้าไทย กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานในขณะนี้ว่า จากเดิมที่มีการเก็บข้อมูลกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานภาคอุตสาหกรรมก็พบว่ามีจำนวนใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้คือ 500,000 คน แต่ในเมื่อนับรวมแรงงานภาคบริการแล้ว ที่พบว่าบางส่วนก็กลับภูมิลำเนาแล้วเปลี่ยนอาชีพใหม่กันมากขึ้น เข้าสู่ภาคการเกษตรมากขึ้น ประกอบกับแรงงานข้ามชาติกลับประเทศ ทำให้ต้องมีการสำรวจความต้องการแรงงานใหม่อีกครั้ง โดยจะเป็นการนับรวมทั้งภาคบริการและอุตสาหกรรมไปด้วยกัน ซึ่งอธิบดีกรมการจัดหางานก็เห็นด้วยกับการสำรวจแรงงานใหม่เช่นกัน เพื่อให้มีจำนวนที่แน่นอนมากยิ่งขึ้น

พร้อมระบุว่า จากการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้ว มีข้อตกลงว่า จะมีการกักตัวแรงงานข้ามชาติไว้ที่ชายแดนก่อน 7-14 วัน โดยผู้ประกอบการจะมีการช่วยออกค่าใช้จ่ายในการกักตัว พร้อมกับค่าตรวจแบบ PCR 2 ครั้ง และค่าขนส่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางเข้าสู่ประเทศมากที่สุด

รายการเจาะข่าวเช้านี้