วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองและการชุมนุมที่เกิดขึ้นในขณะนี้
168 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ตำแหน่ง - อาจารย์ประจำหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า
ประเด็น - วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองและการชุมนุมที่เกิดขึ้นในขณะนี้

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อาจารย์ประจำหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ว่า ยากที่ประเมินได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นบริเวณภายนอกสภาหรือภายในสภา สิ่งใดที่มีความน่าสนใจมากกว่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าจะอยู่ที่มุมมองของใครมากกว่ากัน หากมองในมุมของรัฐบาลแล้ว ภายในสภาก็ถือว่ามีความน่าสนใจ ในเรื่องของการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้ไม่เกิดภาวะสภาล่ม ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติของรัฐบาลได้เช่นกันซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องติดตามใกล้ชิด

ส่วนความเคลื่อนไหวนอกสภานั้นมีมุมมองอย่างสองด้าน มุมแรกนั้น ในกรณีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ต้องการปรามการเคลื่อนไหวให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น กับอีกมุมหนึ่งคือเป็นสาเหตุของการสร้างความขัดแย้งเงื่อนไขใหม่ขึ้นมา รวมถึงการชุมนุมทางการเมืองยังมีต่อไป ซึ่งรัฐบาลเองอาจจะมองว่ายังคงพอควบคุมสถานการณ์ได้ เพราะยังไม่มีการขยายวงกว้างออกไปจนถึงหลักหมื่นคนหรือแสนคน

รายการเจาะข่าวเช้านี้