อนาคตที่อยากเห็นเมื่อไม่มีสกาล่า | จุฬาปริทรรศน์
156 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 14 พ.ย. 64
ติตดามความสมดุลของการพัฒนากับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
และอนาคตที่อยากเห็นเมื่อไม่มีสกาล่า

โดย คุณสิรินดา มธุรสสุคนธ์
นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
เจ้าของวิทยานิพนธ์ ทางเลือกการอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่า (2561)

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค