กรณีการลงคะแนนเสียงร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
126 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายมณเฑียร บุญตัน
ตำแหน่ง - สมาชิกวุฒิสภาหรือ ส.ว.
ประเด็น - กรณีการลงคะแนนเสียงร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงกรณีการลงคะแนนเสียงร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ว่า ความพยายามในการนำเรื่องความเห็นต่างเข้าสู่รัฐสภาเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม แต่โอกาสที่จะผ่านการลงมติรับหลักการทั้ง 3 วาระอาจจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลาย ทั้งบุคคลที่มีแนวความคิดเสรีนิยม และจารีตนิยม จึงทำให้โอกาสในการนำไปสู่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญค่อนข้างยาก โดยปัจจัยที่ตนเองรับหลักการรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะช่วยให้เกิดโอกาสการถกเถียงกันในรัฐสภาเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตย

รายการเจาะข่าวเช้านี้