การจัดสรร Smart Device ให้กับเด็กนักเรียนยากจนช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
145 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพานิช
ตำแหน่ง - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็น - การจัดสรร Smart Device ให้กับเด็กนักเรียนยากจนช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงโครงการจัดสรร Smart Device ให้กับเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ว่า จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้เกิดปัญหาด้านการศึกษาทำให้เกิดปัญหาที่มีขึ้นหลายประการทั้งด้านของนักเรียนไม่มีเครื่องรับ ไม่มีเงินสำหรับซื้ออินเทอร์เนตไวไฟไว้ใช้ รวมถึงเนื้อหาทางดิจิทัลและครูผู้ที่ที่ไม่มีความพร้อม ส่งผลต่อความเครียดและกังวลของผู้ปกครองกับนักเรียน

ดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่การจัดสรรอุปกรณ์ให้แก่นักเรียน เพราะกว่าร้อยละ 70 ไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัล ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณส่วนนี้ลงมา ในฐานะที่ตนเองเป็นประธานคณะกรรมการโค้ดดิ้งแห่งชาติ จึงได้มีมติในการจัดสรรอุปกรณ์ให้เด็กยืม เพื่อให้มีความทั่วถึงสำหรับการเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะเป้นการระดมทุนสำหรับผู้ที่อยู่ในภาคเอกชน หรือภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอุปกรณ์การเรียบนออนไลน์ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มากขึ้น

รายการเจาะข่าวเช้านี้