ธุรกิจจะทำเรื่อง BCG (Bio-Circular-Green) ไปทำไม
301 views
0
0

ธุรกิจจะทำเรื่อง BCG (Bio-Circular-Green) ไปทำไม ถ้าจะทำ ทำอย่างไร ตัวอย่างธุรกิจที่ทำแนวทางนี้

• ธุรกิจจะทำ BCG (Bio-Circular-Green) ไปทำไม

• BCG ต่างจาก SDG และ ESG อย่างไร

• ความแตกต่างของ Bio-Circular-Green

• ผลที่ได้จากการทำ Circular แตกต่างจากรีไซเคิลอย่างไร

• คนพูดถึงธุรกิจแบบ Circular กันเยอะ แม้เป็นตัวที่ทำยาก แต่ทำได้ ถ้าจะทำ จะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไร

• ธุรกิจแบบ Green เป็นอย่างไร
______________
รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16