ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้า เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
110 views
0
0
"ผศ.ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ปูม้า สัตว์ที่นิยมกินกันอย่างแพร่หลายและเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้ชาวประมง เมื่อความต้องการมาก การจับปูม้าจึงมีมาก ทำให้จำนวนประชากรปูม้าลดลง

ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดการฟื้นฟูประชากรปูม้าบริเวณชายฝั่งทะเล โดยมีการจัดตั้ง "ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้า เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี" นอกจากเพื่อเพิ่มจำนวนปูม้าคืนสู่ท้องทะเลแล้ว ยังเป็นต้นแบบการเรียนรู้การเพาะพันธุ์ปูม้าด้วย

ปูม้าไข่นอกกระดอง

รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ นักวิจัย สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย