ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและต่อผู้บริโภค กรณีการควบรวมกิจการของบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่สองแห่งในประเทศไทย
120 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
ตำแหน่ง - กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประเด็น - ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและต่อผู้บริโภค กรณีการควบรวมกิจการของบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่สองแห่งในประเทศไทย

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงกรณีการควบรวมกิจการของบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่สองแห่งในประเทศไทย ว่า การรวมกิจการเป็นเรื่องปกติ ไม่เฉพาะโทรคมนาคม โดยมีการออกกฎหมาย เพื่อกำหนดขั้นตอนการออกกิจการ และขั้นตอนการลดผลกระทบจากการรวมกิจการ โดยกรณีการควบรวมกิจการของบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่สองแห่ง ทางผู้บริหารทั้ง 2 บริษัท ยืนยันว่าการประกาศควบรวมครั้งนี้เป็นแค่เจตนารมณ์ที่จะเจรจาหาข้อยุติร่วมกัน แต่จะต้องทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการควบรวม โดยขั้นตอนต่าง ๆ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 90 วัน ซึ่งหากได้ข้อยุติ ถึงจะอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการทำนิติกรรม ซึ่งขณะนี้กรรมการ กสทช. ยังต้องรอติดตาม เนื่องจากยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน ว่าเรื่องนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาของ กสทช.หรือไม่

รายการเจาะข่าวเช้านี้