การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ กกต.ในวันที่ 28 พฤศจิกายน
74 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์
ตำแหน่ง - รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.
ประเด็น - การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ กกต.ในวันที่ 28 พฤศจิกายน

นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต.ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ว่า การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อบต. จะต้องแสดงหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเลือกตั้ง เช่น บัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่าย และมีเลขประจำตัวประชาชน เช่นบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง นอกจากนี้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน

วิทยากร - นายธนากร คมกฤส
ตำแหน่ง - เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน
ประเด็น - ประเทศไทยควรมีบอลกาสิโนถูกกฎหมายจริงหรือ

นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.เสนอในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เสนอให้มีญัตติการตั้งบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย ว่า เมื่อวานนี้ถือเป็นปรากฎการณ์ที่พรรคการเมืองหลายพรรคออกมาส่งเสียงอย่างพร้อมเพียงกัน ซึ่งเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะจัดตั้งบ่อนกาสิโนให้ถูกกฎหมาย เนื่องจากจะช่วยให้เป็นช่องทางในการหารายได้เข้าประเทศ โดยในปีที่ผ่านมากรรมมาธิการบางชุดได้มีการพูดคุย และเตรียมการแก้กฎหมายพระราชบัญญัติการพนันมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่การที่ทำให้เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย จะต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยศึกษาถึงความเป็นไปได้อย่างรอบด้านมากที่สุด เนื่องจากไม่ใช่ทุกกาสิโนจะประสบความสำเร็จในเรื่องของเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันการตั้งบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย จะต้องประเมินในเรื่องของผลกระทบด้านสังคม และสุขภาพ เนื่องจากขณะนี้ปัญหาการเล่นพนัน มีมิติเรื่องของสุขภาพมาเกี่ยวข้อง

รายการเจาะข่าวเช้านี้