ทำไมคนญี่ปุ่นรักและภูมิใจในงาน สร้างทีมอย่างไรให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของ
200 views
0
0

ปัญหาที่เจ้านายมักเจอคือ ลูกน้องทำงานไปงั้นๆ ทำแค่ตามสั่ง ไม่กระตือรือร้น แต่มีบางอย่างในขั้นตอนทำงานที่ทำให้คนญี่ปุ่นทำงานเต็มที่ สิ่งนั้นคืออะไร

คนญี่ปุ่นทำอย่างไรให้ทีมรักและภูมิใจในงาน

1. สอนพื้นฐานที่ดี | คู่มือสอนพนักงานของมูจิ

2. เชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงาน
• ให้ลองอะไรใหม่ๆ | บริษัทขายผงโรยข้าว
• ให้ช่วยคิด | บริษัททำเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพิเศษ
• ให้พัฒนาเสมอ ไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่ | คู่มือร้านมูจิ
• ให้อำนาจในการตัดสินใจ แต่ต้องมาจากรากฐานหรือปรัชญาเดียวกับองค์กร

3. ชี้ให้พนักงานเห็นคุณค่าของงาน รู้สึกว่าเป็นประโยชน์
____________________
รายการ innovative wisdom
ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย