ภาพรวมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเสียง
75 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก
ตำแหน่ง - รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.
ประเด็น - ภาพรวมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อ.บ.ต.) และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเสียง

ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ฝ่ายสืบสวนสอบสวน กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงสถานการณ์ซื้อสิทธ์ขายเสียงในการเลือกตั้งระดับต่างๆว่า แม้ว่าจะยังมีอยู่ในขณะนี้เพราะประชาชนบางคนยังมีถึงผลประโยชน์ตรงหน้าเป็นหลัก แต่หลังจากนี้จะร่วมมือกับองค์กรอิสระมากขึ้น ไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบการใช้เงินเพื่อมาซื้อเสียง หากพบว่ากระทำผิดจริงก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งการฟ้องร้องและตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 20 ปี หรือการยึดทรัพย์ ต้องทำให้สังคมรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นพียงแค่ผลประโยชน์เท่านั้น แต่จะมีโทษตามมาอีกด้วย

พร้อมย้ำว่า การทำงานเพื่อป้องกันเรื่องนี้ กกต. ไม่ได้ทำด้วยตนเองได้ทั้งหมด แต่ต้องอาศัยความร่วมมือ และจิตสำนึกของประชาชนด้วย เพราะการซื้อสิทธ์ขายเสียงก็จะเป็นการไม่ทำให้ประเทศเกิดการพัฒนา หลังจากนี้ กกต.ก็พร้อมพัฒนาสื่อในรูปแบบต่างๆให้เห็นถึงพิษภัยการซื้อสิทธ์ขายเสียงให้มากกว่าเดิม

รายการเจาะข่าวเช้านี้