การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน
79 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์
ตำแหน่ง - อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น - การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ว่า ขณะนี้องค์การอนามัยโลก จัดให้สายพันธุ์โอมิครอนเป็นสายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด เนื่องจากมีการกลายพันธุ์ในหลายตำแหน่งมากกว่า 50 ตำแหน่ง โดย 32 ตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญ โปรตีนหนามที่จะมาจับกับเซลล์มนุษย์แล้วเข้าไปทำอันตรายได้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์เดลต้าที่เป็นสายพันธุ์หลักทั่วโลกมีการกลายพันธุ์ที่สไปค์โปรตีนเพียง 9 ตำแหน่งเท่านั้น ดังนั้นจำเป็นจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันความรุนแรง และการระบาดของสายพันธุ์นี้เพียงพอ เนื่องจากการหาข้อมูลสายพันธุ์ใหม่จากรหัสพันธุกรรมยังต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้น

รายการเจาะข่าวเช้านี้