แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง อย่างยั่งยืน | จุฬาปริทรรศน์
156 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 5 ธ.ค. 64
ติดตามการแก้ปัญหา น้ำท่วม-น้ำแล้ง อย่างยั่งยืน และชุมชนต้องมีส่วนร่วมอย่างไร...

โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค