โรงพยาบาลสัตว์น้ำ
135 views
0
0
"อ.สพ.ญ.ดร.ฐนิดา เหตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์น้ำ"

โรงพยาบาลสัตว์น้ำ
___________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: อ.สพ.ญ.ดร.ฐนิดา เหตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์น้ำ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย