เล่าสู่กันฟังเรื่องโควิดกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปี 2564
146 views
0
0

• เล่าสู่กันฟังเรื่องโควิดกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปี 2564
• Green COVID Recovery ประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่ต้องคิดกันต่อว่าจะทำอย่างไร
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO ETRAN (Thailand)