อาชญากรรมไซเบอร์
136 views
0
0
"ดร.ปรเมศวร์ กุมารบุญ นักอาชญวิทยาไซเบอร์"

อาชญากรรมไซเบอร์ คือการผิดเกี่ยวกับกฎหมายอาญาบนโลกไซเบอร์

• ตัวอย่างภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์ระดับประเทศ องค์กร และบุคคลทั่วไป

• จะใช้เครื่องมือไซเบอร์อย่างไรให้ปลอดภัย

• กรณีที่เงินรั่วไหลจากบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร ประชาชนทั่วไปควรกังวลมากน้อยแค่ไหน และทำอย่างไรดี

• คริปโตกับการถูกนำมาใช้ในอาชญากรรมไซเบอร์

• รูปแบบภัยที่เกิดจากการหาคู่ในโลกไซเบอร์ เชื่อมต่อกับอาชญากรรมไซเบอร์

• Cyberbullying การกลั่นแกล้งบนสื่อสังคมออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน

• Cyberstalking การสะกดรอยตามของอาชญากรบนไซเบอร์
_____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ดร.ปรเมศวร์ กุมารบุญ นักอาชญวิทยาไซเบอร์ และอาจารย์พิเศษภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย