เด็กกับสัตว์เลี้ยงในบ้าน
121 views
0
0
"ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต ภาควิชาพยาธิวิทยา "

เด็กกับสัตว์เลี้ยงในบ้าน
• การให้เด็กเลี้ยงสัตว์มีข้อดีอย่างไร
• การเลือกชนิดของสัตว์เลี้ยงให้กับเด็กควรพิจารณาอะไรบ้าง
• การดูแลเด็กร่วมกับสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัย
• ข้อควรระวังสำหรับเด็กที่เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อน

รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย