แนวทางการดูแลควบคุมราคาสินค้าอุปโภค บริโภคในปัจจุบัน
93 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายอุดม ศรีสมทรง
ตำแหน่ง - รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ประเด็น - แนวทางการดูแลควบคุมราคาสินค้าอุปโภค บริโภคในปัจจุบัน

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงกรณีราคาไข่ไก่และเนื้อไก่ที่เพิ่มสูงขึ้นว่า ที่ผ่านมาเป็นสินค้าที่มีการเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศอยู่แล้ว การปรับราคาสูงขึ้นหรือลดลงก็ถือเป็นภาวะปกติอยู่แล้ว ซึ่งในช่วงที่มีความต้องการบริโภคสูงมากขึ้น ราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการล็อคดาวน์บางส่วน มีร้านอาหารที่ปิดไปชั่วคราวจึงทำให้การบริโภคในตลาดมีน้อย แต่พอเข้าสู่ช่วงปลายปีที่ผ่อนคลายมากขึ้น ประกอบกับเข้าเทศกาลปีใหม่ จึงทำให้ความต้องการในตลาดเพิ่มสูงขึ้นมา แต่ก็ได้มีการหารือร่วมกันกับสมาคมที่เกี่ยวข้องแล้ว ถึงการให้เข้าใจต่อสถานการณ์ของประชาชนที่ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พร้อมระบุว่า จากการหารือกับสมาคมผู้เลี้ยงก็พบว่าได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องของราคาอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นเช่นกัน จึงทำให้ต้นทุนเพิ่มสูง โดยจะมีการเจรจาร่วมกันเพื่อให้เกิดจุดสมดุลของราคาต่อไป ส่วนเรื่องของอาหารสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นก็พบว่ายังไม่เกินกว่าเพดานที่กำหนดไว้

รายการเจาะข่าวเช้านี้