ศักยภาพการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ของโรงพยาบาล
111 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
ตำแหน่ง - รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น - ศักยภาพการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ของโรงพยาบาล

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงศักยภาพการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ของโรงพยาบาล ว่า หลังจากเริ่มพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนจำนวนมากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา ได้มีการเตรียมเตียงรองรับผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยกรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมเตียงเพิ่มขึ้น 3 หมื่น 5 พันเตียง และสามารถขยายศักยภาพเตียงเพิ่มได้ถึง 6 หมื่นเตียง ส่วนสัดส่วนเตียงในโรงพยาบาลสนามพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวนกว่า 2 พันเตียง ซึ่งการบริจัดการเตียงในขณะนี้ สถานพยาบาลจะต้องคำนึงถึง 2 ส่วน ทั้งผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้ป่วยโรคทั่วไป เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว กระทบต่อระบบสุขภาพในผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ด้วย พร้อมระบุว่า สถานการณ์การของโรคในขณะนี้ ไม่จำเป็นต้องเตรียมเตียงของโรงพยาบาลมากเหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ไม่รุนแรง และมีอาการน้อย ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาในรูปแบบ Home isolation ได้ทันที

รายการเจาะข่าวเช้านี้