วัคซีนกับการสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน
184 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ตำแหน่ง - หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็น - วัคซีนกับการสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงวัคซีนกับการสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ว่า ไม่ควรรับวัคซีนเข็มที่ 3 ด้วยเชื้อตาย เนื่องจากผลการกระตุ้นภูมิต้านสูงไม่เพียงพอ แต่หากในการฉีดวัคซีน 2 เข็มแรกเป็นวัคซีนเชื้อตาย และกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยไวรัสเวกเตอร์ หรือ mRNA ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกับคนที่ได้รับวัคซีนชนิด mRNA ทั้ง 3 เข็ม โดยจากการศึกษาจะเห็นว่า การกระตุ้นเข็ม 3 ถ้าใช้วัคซีนเชื้อตายกระตุ้น ภูมิต้านทานจะสูงประมาณ 10 เท่า แต่ถ้าใช้แอสตร้าเซเนก้าจะสูงขึ้นไปประมาณเกือบร้อยเท่า ถ้าเป็น mRNA จะสูงขึ้นถึง 200 เท่า เมื่อเปรียบเทียบอาการข้างเคียงของวัคซีนทั้ง 3 ตัวแล้วจะเห็นได้ชัดเจนว่าวัคซีนเชื้อตายมีอาการข้างเคียงน้อยที่สุด

รายการเจาะข่าวเช้านี้