ความท้าทายในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
228 views
0
0
"ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ ภาควิชาจุลชีววิทยา"

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ไม่ใช่โรคใหม่ เกิดมาแล้วร้อยปี แต่ทำไมยังไม่มีวัคซีน อะไรคือความจำเพาะของตัวไวรัส ทำไมแพร่กระจายในสุกรอย่างรวดเร็ว

• รู้จักโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เข้าใจธรรมชาติของโรค ความรุนแรงของโรค ทำไมถึงเป็นปัญหา เราควรกังวลมากน้อยแค่ไหน

• ขั้นตอนการพัฒนาวัคซีนในสัตว์

• ความเป็นไปได้ในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ปัญหาและอุปสรรคใหญ่คืออะไร

• มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ แนวทางควบคุมและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่สำคัญ

รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ คณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย