กระบวนการในการดูแลและเยียวยาผู้ถูกคุกคามทางเพศเพื่อให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปได้ในสังคม
187 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง
ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็น - กระบวนการในการดูแลและเยียวยาผู้ถูกคุกคามทางเพศเพื่อให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปได้ในสังคม

นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงบทเรียนของสังคมจากคดีล่วงละเมิดทางเพศของอดีตนักการเมืองว่า คดีล่วงละเมิดทางเพศนั้นมูลนิธิจะให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีก็จะร้องขอให้มีพนักงานสอบสวนที่เป็นเพศหญิง หรือหากไม่มีก็ต้องมีบุคคลที่ผู้เสียหายร้องขอนั่งอยู่ด้วย ในการสอบปากคำ แต่ที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่เข้ามีส่วนร่วมในการสอบปากคำคดีต่างๆก็พบว่า พนักงานสอบสวนหรือผู้มีอำนาจทางกฎหมายยังนำกฎหมายเก่าขึ้นมาอ้างอิงอยู่ แต่ปัจจุบันนี้คดีล่วงละเมิดทางเพศสามารถเป็นคดีที่ไม่สามารถยอมความกันได้ ซึ่งได้มีการแก้ไขทั้งคำนิยาม บทลงโทษ ซึ่งก็ได้สร้างความเข้าใจกันมาอย่างต่อเนื่อง

พร้อมแนะว่า สิ่งที่้ผู้เสียหายและญาติจากคดีล่วงละเมิดทางเพศควรกระทำ หลังจากที่เข้าสู่กระบวนการทางคดีแล้วคือ ลดการดูสื่อประเภทต่างๆลง ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น และแสดงให้ทุกคนเห็นว่าตัวเรามีสิทธ์อย่างไรในการแสดงให้สังคมได้เห็นว่าคดีล่วงละเมิดทางเพศเป็นสิ่งที่ผิด

รายการเจาะข่าวเช้านี้