สาระสำคัญและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
86 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - พลตำรวจตรี นิเวศน์ อาภาวศิน
ตำแหน่ง - ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประเด็น - สาระสำคัญและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พลตำรวจตรี นิเวศน์ อาภาวศิน ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่า จะมีผลต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องมีการแต่งตั้งบุคลากรที่ดูแลความปลอดภัยซึ่งอาจจะเป็นคนเดียวที่มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือเป็นคณะกรรมการก็ได้ให้เป็นไปตามกฎหมาย เมื่อเวลามีบุคคลขอข้อมูลก็จะพิจารณาว่าสามารถส่งต่อข้อมูลได้หรือไม่ และผิดกฎหมายตรงไหนหรือไม่อย่างไร หากไม่มีการแต่งตั้งก็จะถือว่าผิดกฎหมาย เช่น ถ้าบริษัทห้างร้านมีการเก็บค่าสมาชิกจากผู้บริโภค ก็ต้องมีบุคลากรที่ดูแลข้อมูลตรงนี้ด้วย เพราะเพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์ก็ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเช่นกัน

รายการเจาะข่าวเช้านี้