Resilience กับบทบาท รู้-รับ-ปรับ-ฟื้น | จุฬาปริทรรศน์
57 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 8 พ.ค. 65
ชวนคุณผู้ฟังมารู้จักคำว่า Resilience กับบทบาท รู้-รับ-ปรับ-ฟื้น ของชุมชนจากภัยพิบัติ

โดย ดร.ปัณฑิตา ตันวัฒนะ
นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค