แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัด เพื่อเข้าสู่โรคประจำถิ่น ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
56 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ​
ตำแหน่ง - ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ประเด็น - แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัด เพื่อเข้าสู่โรคประจำถิ่น ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัด เพื่อเข้าสู่โรคประจำถิ่น ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า แผนปฎิบัติการดังกล่าว จะต้องมีความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการป้องกันตนเอง โดยเน้นให้ประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention ป้องกันตนเองครอบจักรวาล ทั้งการสวมใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันการจะพิจารณาเป็นโรคประจำถิ่น จะต้องประเมินเรื่องอัตราการฉีดวัคซีน พร้อมระบุว่า หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ผู้ป่วยรายใหม่ไม่เกิน 10,000 ต่อวัน อัตราป่วยตาย น้อยกว่าร้อยละ 0.1 การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล น้อยกว่าร้อยละ 10 และประชาชนมีภูมิต้านทานเพียงพอ กลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงได้วัคซีนอย่างน้อย 2 โดส มากกว่าร้อยละ 80 พร้อมมั่นใจว่า สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย เริ่มใกล้เข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว เนื่องจากอัตราการติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต และผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจมีจำนวนลดลง

รายการเจาะข่าวเช้านี้