คนจนเมือง | จุฬาปริทรรศน์
44 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 15 พ.ค. 65
ติดตามนโยบาย "คนจนเมือง" กับนโยบายหาเสียงผู้ว่าฯ กทม.

โดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
ภาควิชาปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค