ปัจจัยของความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับสุขภาพ และการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
95 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
ตำแหน่ง - อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ประเด็น - ปัจจัยของความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับสุขภาพ และการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงปัจจัยของความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับสุขภาพ และการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ว่า จากการสำรวจผ่านระบบ Mental Health Check In พบว่า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาประชาชนมีความเข้มแข็งทางใจเพิ่มขึ้น โดยอัตราความเครียด ภาวะซึมเศร้า และภาวะการฆ่าตัวตายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยจากเหตุการณ์ผู้อ้างตน ถ่ายทอดความเชื่อในการกินอยู่กับสิ่งปฏิกูล จนนำไปสู่การร้องเรียน และมีการสำรวจจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในช่วงที่ผ่านมานั้น รูปแบบความเชื่อดังกล่าวมีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่มีความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ สามารถพบได้ในบางกลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ หรือขาดความรู้ ความเข้าใจ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากภาวะวิกฤตที่ทำให้เกิดความเครียด ความสับสน หรือจากวัฒนธรรมความเชื่อเฉพาะถิ่น ซึ่งอาจมีมิติของไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งยังอาจได้รับอิทธิพลจากครอบครัว เพื่อนฝูง หรือคนรอบข้าง ทำให้เกิดความเชื่อที่ฝังรากลึกและขยายวงกว้างขึ้นได้

รายการเจาะข่าวเช้านี้