การยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานไทย และการกำหนดค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
74 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์
ตำแหน่ง - ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประเด็น - การยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานไทย และการกำหนดค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงการยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานไทย และการกำหนดค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ว่า ความคืบหน้าเกี่ยวกับปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเป็น 492 บาท ทั่วประเทศตามคำเรียกร้องกลุ่มผู้ใช้แรงงานนั้น ขณะนี้ทางคณะกรรมการไตรภาคีจังหวัดอยู่ระหว่างกากรเก็บข้อมูลตัวเลขจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ และคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนมิถุนายน จากนั้นคณะกรรมการค่าจ้างส่วนกลางจะพิจารณาข้อมูลทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ พร้อมระบุว่า จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มอาชีพ 16 สาขา ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในครั้งนี้ มีทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ ซึ่งการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในครั้งนี้ มีอัตราต่ำสุด 430 บาทต่อวัน และสูงสุด 650 บาทต่อวัน ทั้งนี้ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานจะมีผลใช้บังคับ 90 วัน หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

รายการเจาะข่าวเช้านี้