การโพสต์บน Facebook มีผลสะท้อนอย่างไร
63 views
0
0

การโพสต์บน Facebook มีผลสะท้อนอย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : อ.ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย