ข้อมูล ข้อเท็จจริง และการเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรในประเทศไทย
152 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ
ตำแหน่ง - อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ประเด็น - ข้อมูล ข้อเท็จจริง และการเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรในประเทศไทย

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงข้อมูล ข้อเท็จจริง และการเฝ้าระวังโรคฝีดาษลิงในประเทศไทย ว่า โรคนี้ไม่ใช่โรคอุบัติใหม่ แต่มีมานานกว่า 20 ปี สามารถพบได้ในสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะ เช่น กระรอก หนูป่า และกระต่าย สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คน และคนสู่คนได้อีกด้วย โดยส่วนใหญ่จะถูกพบในพื้นที่ในแถบแอฟริกา ซึ่งเชื้อไวรัสที่พบเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ในกลุ่มเดียวกันกับเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคฝีดาษในคน แต่มีความรุนแรงน้อยกว่า พร้อมระบุว่า สถานการณ์การระบาดของโรคฝีดาษลิงทั่วโลก ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 120 คน ส่วนใหญ่พบในหลายประเทศยุโรป โดยคาดว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จำนวนผู้ติดเชื้อจะน้อยกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

รายการเจาะข่าวเช้านี้