ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความคาดหวังในการแก้ไขปัญหาจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่
101 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายสนธิ คชวัฒน์
ตำแหน่ง - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย
ประเด็น - ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความคาดหวังในการแก้ไขปัญหาจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่

นายสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และความคาดหวังในการแก้ไขปัญหาจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ ว่า การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินการได้ทันที เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยขอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่สีเขียว ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงให้ได้มาตรฐาน ขณะเดียวกันก่อนถึงเดือนพฤศจิกายน ที่ฝุ่นกำลังมา ขอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถสั่งการให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หรือประสานไปยังตำรวจให้ “ตั้งด่านตรวจรถควันดำอย่างเข้มงวด” รวมทั้งรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ของทางราชการ พร้อมสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนลดการใช้งานรถยนต์ โดยต้องจัดหาที่จอดรถให้ประชาชน เพื่อพักรถไว้พื้นที่รอบนอก และมีระบบฟีดเดอร์ โดยใช้รถสาธารณะรับส่งประชาชนจากที่จอดรถมาใช้บริการรถไฟฟ้าเพื่อเข้ามาทำงานในเขตเมืองชั้นใน โดยที่จอดรถดังกล่าวจะต้องให้บริการ “ฟรี” ซึ่งมีหลายพื้นที่ หลายอาคารที่สามารถทำเป็นที่จอดรถได้

รายการเจาะข่าวเช้านี้