แนะนำหลักสูตรปริญญาโท นวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน จุฬาฯ
214 views
0
0

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรใหม่ "สาขานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน" (Innovative Engineering for Sustainability) หรือหลักสูตร IES ภายใต้แนวคิด Innovation towards Sustainability การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้น่าสนใจและต่อยอดสู่การทำงานอะไรได้ ตอบโจทย์ประเทศในเรื่องการพัฒนาที่มุ่งสู่งความยั่งยืนได้อย่างไร ใครเรียนหลักสูตรนี้ได้บ้าง และการเรียนยืดหยุ่นแค่ไหน
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย